Projekt dotyczący II wojny światowej

Rok szkolny 2011/12
LUDZIE W CZASACH PRÓBY. CZŁOWIEK – WIELKA ZAGADKA – jakie zdarzenia, działania i postawy ludzi okresu II wojny zaskakują, dziwią, budzą inne emocje ...?
Praca grup zadaniowych (3 - 5 osobowych) z zastosowaniem TIK zakończona publiczną prezentacją
Cele:
* poznać zdarzenia czasu II wojny światowej oraz zachowania ludzi w ekstremalnych warunkach;
* zastanowić się nad wybranymi działaniami i postawami, ocenić je;
* doskonalić stosowanie nowoczesnych technologii
* Stosować zapisy Kodeksu 2.0

Co trzeba zrobić - na dobry początek:
* Powołać zespoły i wskazać lidera - do końca tygodnia to jest do piątku 3 lutego
* Sprecyzować, co chcecie zbadać, czego się dowiedzieć – krótko jaki temat lub problem Was interesuje
* Ustalić w jakiej formie zaprezentujecie efekty używając TIK (prezentacja Power Point, film, zdjęcia, strona internetowa lub gra umieszczona w sieci albo na blogu)

Jakie problemy możemy rozwiązać lub zbadać np.
1. Jaki los zgotowali ludzie ludziom?
2. Dowódcy kampanii wrześniowej – jak wypełniali swój obowiązek?
3. Ruch oporu – czy ludzie nie znali strachu?
4. Jak radzono sobie z okupantami?
5. Jak można przedstawić II wojnę w liczbach i co one mówią o ludziach?
6. Jak działało Polskie Państwo Podziemne i komu zawdzięczało swoje istnienie?
7. Polacy na frontach II wojny – których pamiętamy, o kim zapomnieliśmy?
8. Kto i dlaczego zasłużył na miano „Sprawiedliwy wśród narodów świata”
9. Powstańcy w getcie warszawskim – dlaczego podjęli nierówną walkę?
10. Jak ludzie wykorzystali technikę i rozwój cywilizacyjny podczas II wojny?
11. Inne propozycje

Strony internetowe godne polecenia, warte przeglądania
* Portal edukacyjny ośrodka Karta – XX wiek, http://www.xxwiek.pl/
* Portal Konflikty zbrojne, zakładka Historia, a w niej II wojna światowa - http://www.konflikty.pl/k,7,II_wojna_swiatowa.html
* Portal historyczny dzieje pl. a w nim zakłada II wojna światowa i mnóstwo odnośników – www.dzieje.pl
* Strona Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie i Relacje świadków - http://www.fpnp.pl/swiadkowie/
* Zasoby IPN, a tam opracowanie do gry edukacyjnej „Pamięć 39” http://ipn.gov.pl/portal/pl/737/Gry_edukacyjne.html
* Tekst Aliny Całej na stronie Żydowskiego Instytut Historycznego w zakładce Edukacja Materiały edukacyjne „Sprawiedliwi między narodami świata” – gorycz ich wyborów - http://www.jewishinstitute.org.pl/pl/edukacja/dzialy/5,5.html
* Fotografie, filmy, mapy w Narodowym Archiwum Cyfrowym www.audiovis.nac.gov.pl
* Zasoby Muzeum Powstania Warszawskiego – www.1944.pl
* Zasoby Muzeum Historii Polski – http://www.muzhp.pl – choć to wymaga wprawy i czasu